Personakt Antavla

13024 Olof Olofsson I

Blev ca 82 år.

Far:26048 Olof Persson (1562 - 1599)
Mor:26049 Ingeborg Svensdotter (1560? - 1621)

Född:omkring 1590 Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Dan Paul Strömberg
Död:1672-01-10 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Dan Paul Strömberg

Barn med 13025 Margareta Jonsdotter (1595 - 1698)

Barn:
13029 Ingeborg Olofsdotter (1615? - 1697)
6512 Olof Olofsson II (1616? - 1709)

Noteringar

Geni: Dan Paul Strömberg
---------
Barn:
* Ingeborg
* Per
* Olof II
* Margareta
* Segrid

--------
Hade gården Kubbe 3:1 i Anundsjö åren 1622-1671

Knekt 1620 under Hans Horn, sedan Lars Perssons kompani, korpral 1629, rustmästare 1630-37, är hemma sedan och rustar upp Kubbe 3 som gästgiveri. Gården har fram till 1790 i fem led Olof Olofsson och är som andra gårdar i Kubbe fortfarande kvar i släkten.

1667 sade han ifrån sig gästgiveriet.

Knekt 1620-1628

korpral 1629

Rustmästare 1630-1637

1620-37 knekt under kapten Hans Horn, sedan kapten Lars Pedersson kompani. 1620-28, korpral under d:o 1629, rustmästare under d:o 1630-37. Sade ifrån sig gästgiveriet 1667. Ur Bengt Sjöbergs bok: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, sidan 268: "Rustmästarens uppgift var att svara för kompaniets vapen och tillse att de hölls i skick, utdela ammunitionen till korpralerna och låta medföra återstoden av kompaniets ammunition." År 1630 hade "Oluf Oluffs" 1 häst, 3 Kiör, 2 qviger, 9 får, 3 risbitare, 4 getter och 2 swin. Han hade då två tunnor utsäde i utsäde och därmed det minsta jordbruket i Kubbe, vilket kanske hängde samman med att han under lång tid var ute i kriget. Han var nämdeman 1639-54. Han antogs år 1659 till "Kyrkiowardare." År 1668 utsågs en ny. Han var tydligen också gästgivare: I augusti 1667: "Olof Olofsson i Kubbe, sadhe ifrån sig Gestgifwerin för dess besvär skull gick tillbaka till Cronan

Noteringar

1620-37 knekt under kapten Hans Horn, sedan kapten Lars Pedersson kompani. 1620-28, korpral under d:o 1629, rustmästare under d:o 1630-37. Sade ifrån sig gästgiveriet 1667. Ur Bengt Sjöbergs bok: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, sidan 268: "Rustmästarens uppgift var att svara för kompaniets vapen och tillse att de hölls i skick, utdela ammunitionen till korpralerna och låta medföra återstoden av kompaniets ammunition." År 1630 hade "Oluf Oluffs" 1 häst, 3 Kiör, 2 qviger, 9 får, 3 risbitare, 4 getter och 2 swin. Han hade då två tunnor utsäde i utsäde och därmed det minsta jordbruket i Kubbe, vilket kanske hängde samman med att han under lång tid var ute i kriget. Han var nämdeman 1639-54. Han antogs år 1659 till "Kyrkiowardare." År 1668 utsågs en ny. Han var tydligen också gästgivare: I augusti 1667: "Olof Olofsson i Kubbe, sadhe ifrån sig Gestgifwerin för dess besvär skull gick tillbaka till Cronan."

Oluff Olufsson I föddes omkring 1595 troligen som son till Oluff Persson på Kubbe 3:1 och "Ingeborg änka" som efterträdde denne på hemmanet.

Oluff Olufsson var 1620-1628 knekt, 1629 korpral och 1630-1637 rustmästare i kapten Hans Horns, sedan kapten Lars Pederssons kompani. Rustmästarens uppgift var att svara för kompaniets vapen och tillse att de hölls i skick, utdela ammunition till korpralerna och låta medföra återstoden av kompaniets ammunition.

Oluff nämns som bonde på Kubbe 3:1 åren 1622-1671. År 1630 hade "Oluff Oluffs" 1 häst, 3 Kiör, 2 qwiger, 9 får, 3 risbitare, 4 getter och 2 swin. Han hade då 2 tunnor i utsäde och därmed det minsta jordbruket i Kubbe, vilket kanske hängde samman med att han under lång tid var ute i kriget. Han var nämndeman 1639-1654.

Anno 1652 den 1 Maij när nye kyrkoherden Olaus Zachari Anzenius antog Anundsjö Pastorat var Oluff Oluffzon i Kubbe en av de Ehrlige Män som var tillstädes när Prästagårdz inventarium förtecknades. Han antogs Anno 1659 han till "Kyrkiowardare."

Vid tinget i mars 1663 "Gambla Olof Olofsson j Kubbe, bewilliades fastebreef på dhän Jordh j samma by, som han af sin swåger eller hustrus half Systers man Erich Olofsson i Wästergensiöö medh hennes samtycke, hennes arff, kiöpt hafr och fullkombligen betalt."

Oluff hade tydligen också varit gästgivare: I augusti 1667 "Olof Olofsson i Kubbe, sadhe ifrån sig Gestgifwerin för dess beswär skull gick tillbaka till Cronan."

År 1668 utsågs ny kyrkovärd i stället för honom. Oluff är nämnd fram till 1671. Troligen dog han det året före augustitinget då sonen Olof II köpte 8 sel jord av sin broden Peder Olofsson på Mellansel 1:1 och sin svåger Håkan Olofsson på Skalmsjö 3:1.

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 268

Hade gården Kubbe 3:1 i Anundsjö åren 1622-1671

Knekt 1620 under Hans Horn, sedan Lars Perssons kompani, korpral 1629, rustmästare 1630-37, är hemma sedan och rustar upp Kubbe 3 som gästgiveri. Gården har fram till 1790 i fem led Olof Olofsson och är som andra gårdar i Kubbe fortfarande kvar i släkten.

1667 sade han ifrån sig gästgiveriet.

Knekt 1620-1628

korpral 1629

Rustmästare 1630-1637

Källor

1) Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs sida 268
Hade gården Kubbe 3:1 i Anundsjö åren 1622-1671

Knekt 1620 under Hans Horn, sedan Lars Perssons kompani, korpral 1629, rustmästare 1630-37, är hemma sedan och rustar upp Kubbe 3 som gästgiveri. Gården har fram till 1790 i fem led Olof Olofsson och är som andra gårdar i Kubbe fortfarande kvar i släkten.

1667 sade han ifrån sig gästgiveriet.

Knekt 1620-1628

korpral 1629

Rustmästare 1630-1637

Källor

1) Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs sida 268
1620-37 knekt under kapten Hans Horn, sedan kapten Lars Pedersson kompani. 1620-28, korpral under d:o 1629, rustmästare under d:o 1630-37. Sade ifrån sig gästgiveriet 1667. Ur Bengt Sjöbergs bok: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, sidan 268: "Rustmästarens uppgift var att svara för kompaniets vapen och tillse att de hölls i skick, utdela ammunitionen till korpralerna och låta medföra återstoden av kompaniets ammunition." År 1630 hade "Oluf Oluffs" 1 häst, 3 Kiör, 2 qviger, 9 får, 3 risbitare, 4 getter och 2 swin. Han hade då två tunnor utsäde i utsäde och därmed det minsta jordbruket i Kubbe, vilket kanske hängde samman med att han under lång tid var ute i kriget. Han var nämdeman 1639-54. Han antogs år 1659 till "Kyrkiowardare." År 1668 utsågs en ny. Han var tydligen också gästgivare: I augusti 1667: "Olof Olofsson i Kubbe, sadhe ifrån sig Gestgifwerin för dess besvär skull gick tillbaka till Cronan."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1590? Födelse omkring 1590 Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län
1595 Partnern 13025 Margareta Jonsdotter föds 1595 Anundsböle, Sidensjö, Västernorrlands län
1599 Fadern 26048 Olof Persson dör 1599 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1615? Dottern 13029 Ingeborg Olofsdotter föds omkring 1615 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1616? Sonen 6512 Olof Olofsson II föds omkring 1616 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1621 Modern 26049 Ingeborg Svensdotter dör 1621 Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län
1641 Barnbarnet 6514 Jon Jonsson föds 1641 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län
1663 Barnbarnet 3256 Olof Olofsson III föds 1663 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1672 Död 1672-01-10 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län