Personakt Antavla

6514 Jon Jonsson

Blev högst 56 år.

Far:13028 Joen Olufsson (1615 - 1681)
Mor:13029 Ingeborg Olofsdotter (1615? - 1697)

Född:1641 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Dan Paul Strömberg
Död:1697-06-28 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Dan Paul Strömberg

Barn med 6515 Märeta Andersdotter (1640 - 1669)

Barn:
3257 Karin Jonsdotter (1662 - 1741)

Noteringar

Geni: Dan Paul Strömberg
-----------

Jon Jonsson föddes troligen på Wästergensjö 4 som son till Jon Olufsson där och dennes hustru som möjligen hette *Ingeborg och som var dotter till Oluff Olufsson I på Kubbe 3:1.

Jon Jonsson var gift flera gånger, först med *Mereta Andersdotter från Skalmsjö 1 (se nedan).

Hon var troligen moder till dottern Karin. *Märeta dog senast 1669.

Jon var sedan gift med Mereta Ersdotter, troligen dotter till grannen Erich Olsson på Wästergensjö 3:1. Mereta Ersdotter var troligen mor till barnen Olof, Mereta, Ingeborg och Karin.

Eftersom namnet Karin redan fanns bland de barn som fortfarande levde måste behovet att döpa ett barn till med samma namn ha varit mycket starkt. Det talat för att Meretas mor hette *Karin. Modern skall ha varit halvsyster till Oluff Olufsson I hustru på Kubbe 3:1. Mereta Ersdotter dog 1671 troligen i november-december.

Jon var därefter gift med en kusin till första hustrun, en till förnamnet okänd Eliasdotter, syster till 151. Karin Eliasdotter i Sörflärke (se 7. Sörflärke 303). Hon hade tidigare varit gift med Jon Danielsson i Fröstdal i Nätra socken och hade med honom dottern Kerstin, sedemera gift med Christopher Olofsson på Näs 5, son till 972. Oluff Christophersson. Christopher tilltalade 1695: "sin hustrus Stiuffader Jon Jonsson i Westergensiö att han försålt hennes faders Jon Danielssons hemman i Förssdahl 8 sel till en obörding benämnd Oloff Nillsson."

Rätten dömde att hon antingen skulle få hemmanet igen eller Jon Jonsson betala henne 40 dlr.

Jon Jonsson hade med sin tredje hustru troligen sonen Joen och döttrarna Margareta, Brita och Kerstin.

Jon står skriven för sin födelsegård Wästergensjö 4 åren 1680-1696. "ANNO 1693 dn 20 Novembris sattes Ting i Nätra Ländzmans gård Bredånger med allmogen i Anundsiö, Sijdensiö och Nätra Sochnar". Då sökte Jon Jonsson i Wästergänsiö "återfå af Mårten Jonsson ibidem 3 Sel Jord, som broders barnen ega och Mårten en Tijd nyttiat emot afrad, effter dessa 3: Sel hört hans hemman till, och fadren Jon Oloffsson på them erhållit fast åhr 1672 som Opwistes; Hwar till Mårten Jonsson swarade att han wäll några åhr hafft dessa 3 Sel:, och them nyttiat emot afrad men likwäll äro the komna ifrån hans faders Jon Nillssons hemman."

Mårten och hans brors änka H. Märit (se 241 nedan) ville därför få återlösa och behålla dem.

Rätten konstaterade att enligt jordeboken och den indelning som låg till grund för båtsmansfördelningen var Jon Jonssons faders hemman påfört 18 Seland, Erich Oloffsons eller sonahustrun H: Gölis hemman 10 Sel och Mårten Jonssons faders hemman 18 Sel. "altså emädan Jon Jonssons hemman äfwen nu för tijden är 18 Sel: föruthan dessa 3 Selan han söcker der till och H. Märith med Mårten Jonsson är 18 Sel med dessa 3. Sel: Ty lämbnade Rätten Hemmanen i sitt stånd som the uthi 1667 åhrs Jordebook och 1687 åhrs Båtzmans indelning stå införda ... hwar med the och kunna benögda wara, så att ingen Irring må wara emillan Jordeböckren, Indelningen och hemmanens beboende."

Enligt kartan från 1696 (se nedan) är hemmanet nr 4 störst av de fyra i byn.

Åren 1690-1697 var Jon Jonsson nämndeman. "Jon Jonsson i gensiö" har undertecknat mantalslängderna 1694 och 1695 med bomärket till vänster och "Inhyses folks Boskapslängd" 1695 för Anundsiö socken med det till höger.

I egenskap av förmyndare för Jons broder Christophers döttrar stämde Jon tillsammans med sin morbroder Olof Olofsson II i Kubbe vid vårtinget i Arnäs 1699 Johan Johansson på Brunsnäs 1:2 i Arnäs.

Johan som var gift med flickornas moder i hennes andra gifte, skulle ha tagit bl a ett par lappstövlar, 9 st fårskinn, 4 st gamla renhudar, en ny renhud, ett järnbetsel, en bössa, en tälgyxa, en klädesrock, klädesklutar för 8 öre, en ko och ett silverbälte, som tillhörde styvdöttrarna. Johan erbjöd sig återställa detta utom bl a klädersklutarna, kon och silverbältet som alla arvingarna var delaktiga i. (Arnäsboken s 50; se 7. Sörflärke 303).

Förmodligen hade stämningen lämnats in långt tidigare men inte tagits upp i rätten förrän 1699, så Jon fick inte uppleva resultatet. Han dog redan 1697: "d. 28 junii gla Jon Jonsson i Wästergänsiö". Året därpå gavs till kyrkan som testamente för "Jon Jonsson i Wästergänsiö en mässingstaka á 3 (daler)."

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 209-210

Kråken 17 person 66495


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1641 Födelse 1641 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län
1662 Dottern 3257 Karin Jonsdotter föds 1662 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län
1669 Partnern 6515 Märeta Andersdotter dör 1669 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län
1681 Fadern 13028 Joen Olufsson dör 1681 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län
1683 Barnbarnet 1628 Olof Olofsson IV föds 1683 Kubbe 3:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1697 Modern 13029 Ingeborg Olofsdotter dör 1697 Västergensjö, Anundsjö, Västernorrlands län
1697 Död 1697-06-28 Västergensjö 4, Anundsjö, Västernorrlands län