34676 Henrik Larsson

Birkarl.

Antavla

Far:

 Lars Mustaparta (1477? - )

Mor:

 Märta (1475? - )


Barn med ?

Barn:

 Josef Henriksson Mustaparta (1540? - )


Noteringar

www.geni.com/people/Henrik-Larsson/6000000001503125339

Birkarl och hövding för Torne birkarlar, Birklarl, Varakas ja menestynyt pirkkalainen, Birkarl, Birkarl (Chief of Tornio Tax Collectors, wealthy), fogde

Henrik Larsson var den mäktigaste birkarlen i Tornedalen. Han var hövding för Torne birkarlar (19 st) åren 1539-60. Från Vuono i söder till Juoksengi i norr.

Sedan år 1547 hade Henrik Larsson och Olof Anundsson (Armasaari) med sitt folk under hot om våld hindrat Kemi birkarlarna från att resa till sina lappmarker, och inga åtgärder kunde avhjälpa situationen, varför konungen Gustav Vasa, år 1551 kallade Henrik Larsson till Stockholm för att förklara den uppstådda situationen.

För att blidka konungens vrede skänkte Henrik Larsson honom vid detta tillfälle 50 ungerska gyllen (guldmynt) och två guldringar, värda 10 ungerska gyllen, vilket synes ha lyckats.

Senare utmärkte sig Henrik Larsson genom sitt motstånd mot Gusatv Vasas försök att utvidga sin makt och myndighet i Norrland, och olika aktioner för att obstruera kungens befallningar, viket ledde till att han satt i fängelse en tid på 1550-talet. Hans leverne och i Lappmarken var brutalt och utsvävande, och ådrog flera gånger böter.

Birkarlarna hade sin handelsrättigheter ända till 1554, när Gustav Vasa tog skatteuppbörden till kronan och birkarlarna blev kronans fogdar. Det tidigare system, då birkarlar bedrev handel, uppbörd och rättsvård ersattes av ett statligt kontrollerat system.

Gustav Vasa skriver också i sitt befallningsbrev att ödemarkens tidigare herrar, birkarlarna, "som hade befallningen över lapparna i Westreboten", ingalunda får hindra nybyggare att slå sig ner i Lappmarken. Henrik Larsson ägde 33 kor och skattade för 80 lass äng. Hans gård belägen på bördiga Oravaisensaari i Nedre Vojakkala var en av de största i Norrland.

Möjligen tillhörde Henrik Larsson en gren av släkten Oravainen.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1475?
Modern 69353 Märta föds omkring 1475 Nedre Vojakkala, Nedertorneå, Finland
1477?
Fadern 69352 Lars Mustaparta föds omkring 1477 Vojakkala, Nedertorneå, Finland
1540?
Sonen 17338 Josef Henriksson Mustaparta föds omkring 1540 Nedre Vojakkala, Nedertorneå, Finland
1555
Barnbarnet 8669 Anna Josefsdotter föds 1555 Kittilä gård, Nedre Vojakkala, Nedertårneå, Norrbottens län
1611
Barnbarnet 8669 Anna Josefsdotter dör 1611 Pålänge 2, Töre, Nederkalix, Norrbottens län