Personakt Antavla

17338 Josef Henriksson Mustaparta

Bonde, Birkarl, Lappfogde.

Far:34676 Henrik Larsson

Född:omkring 1540 Nedre Vojakkala, Nedertorneå, Finland.www.geni.com/people/Josef-Mustaparta/6000000011748914207

Barn med ?

Barn:
8669 Anna Josefsdotter (1555 - 1611)

Noteringar

www.geni.com/people/Josef-Mustaparta/6000000011748914207


Utdrag från familjenbostrom.se/genealogi/norrbotten/Birkarlar_Oravaisens... ”Josep Henriksson tycks ha agerat som husbonde på stamhemmanet då han den 7 september 1563 drog upp en tvist i Erik XIV:s nämnd i Stockholm om ett laxfiske med åker och äng därunder i Wojkala som hans far uppgavs ha förvärvat av birkarlen Lars Olsson i Pörtenäs.5 Köpet hade efter Henrik Larssons död klandrats av kyrkoherden i Piteå Anders Hansson, fogden i Torne Knut Ingesson, underlagmannen Jacob Andersson Grubb och borgmästaren Hans Gammal i Stockholm vilka ansåg sig vara arvsberättigade till det Cullawesi eller kolkewarpen i Tornio sokn de beskyllde hustru Karin och sonen Josep på ett bedrägligt sätt hade fått dombrev på. Efter att Josep hade fört ärendet vidare till lagmannen Ture Bielke i Uppsala fick han dombrev på fisket och jorden konfirmerat.

Vid sommartinget den 16 juli 1563 döms Josep och Hans Henriksson till böter för lönskaläge vilket visar att de ännu var ogifta. När bågaskatten redovisas 1570 är Josep Henriksson husbonde på stamhemmanet där han upptas med en bror. Josep står för redovisningen av hemmanet till Älvsborgs lösen 1571 då förmögenheten uppgår till 1405 mark och det på gården finns 2 hästar, 12 kor, 2 oxar, 6 stutar, 11 får och 3 svin. Vid ett besök i Stockholm den 24 september 1574, tillsammans med kyrkoherden Eskil Andersson och Nils Oravainen, konfirmerar Josep Henriksson med sin fars signet mottagandet av en betalning från fogden Lasse Jonsson i Västerbotten. När Sveriges gräns mot Ryssland efter freden i Teusina fastställdes till att följa bosättningen från Rajajoki upp till Ishavet motiverades Sveriges skatterätt i Enare och Torne lappmark, samt längs kusten från Varanger västerut, i ett brev undertecknat på Torne prästgård den 11 maj 1596.6 Bland undertecknarna fanns Josep Henriksson, som nu använde ett eget signet, och brodern Lars som använde faderns signet. Vid denna tid synes Henrik Larssons gård redan ha delats mellan sönerna. Förutom stamhemmanet på Oravaisensaari synes bröderna på 1580-talet besitta tre gårdar på den västra sidan av Oravaiseensaari.”

————————————————- Kittilä-gård var belägen i Nedre Vojakkala, och omfattade nuvarande Juntti- och Benjamin-gårdarna, mitt emot Oravasensaari på svenska sidan av Torne älv.

Birkarlen Josef Henriksson, fogde i Torne lappmark 1582-84 var gårdens förste kände husbonde. Han var son till birkarlen Henrik Larsson i Vojakkala

Josef Henriksson skattade 29 lod guld, 13 daler och 4 öre i pennigar till Älvsborgs lösen 1571.

Han var den förmögnaste bonden i Torne socken på den tiden. Han betalade mest i skatt.


Kittilägårdens första kända husbonde. Josef Henriksson Kittilä var den mest förmögne i Torneå sn, han betalade avgjort mest i skatt.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1540? Födelse omkring 1540 Nedre Vojakkala, Nedertorneå, Finland
1555 Dottern 8669 Anna Josefsdotter föds 1555 Kittilä gård, Nedre Vojakkala, Nedertårneå, Norrbottens län
1581 Barnbarnet 4334 Josef Persson föds 1581 Pålänge 2, Töre, Nederkalix, Norrbottens län
1611 Dottern 8669 Anna Josefsdotter dör 1611 Pålänge 2, Töre, Nederkalix, Norrbottens län