Personakt Antavla

11776 Kyrkopherde Petrus Andrea Svärdsjöensis

Kyrkoherde, Riksdagsman. Blev ca 71 år.

Far:23552 Anders (1510? - )

Född:omkring 1550 Svärdsjö, Dalarnas län. [1]
Död:1621-01-19 Grangärde, Dalarnas län. [2]efter jan 1622 (genealogi.aland.net/discus/messages/44/5228.html )

Barn med 11777 Elisabet Persdotter (1553 - >1622)

Barn:
5888 Knut Persson (1579 - 1675)
Hans Persson (1590? - 1684)

Noteringar

Hette från början Per Andersson
Kyrkoherde i Grangärde. Efter 40 års tjänst tog Petrus 1621 avsked på grund av ålderdomsvaghet och till förmån för sin måg, men protokollet säger: "...att han skulle behålla pastors namn så länge han levde och vara känd för god sitta i högsätet...". Källa Henning Larsson, sidan 171.

Från kaplanstjänsterna i Romfartuna och Norrbärke kommer han 1583 som pastor till Grangärde.

Barn:
* Sara Persdotter f.1566 i Norrbärke. Död: 1649-02-11) gift med kaplanen Petrus Nicolai Grengnensis
2 gm Johannes Mathiea Arosiensis.
* Knut Persson (1579 - 1675)
* Hans Persson f.1590 i Prästgården, Grangärde Död: 1684 i Näset, Norrbärke (även sett Möklinta)
* Elisabet Persdotter
* Anders Persson
* Abraham Persson

Utdrag ur Ekströms Västerås Herdaminne s.363, s.374-376 (Ekström VSH s.762)
Petrus Andrea Svärdsjöensis-Peder Andersson,
Född i Svärdsjö, död i Grangärde trol. i slutet av 1621 som pensionerad
kyrkoherde där. Från kaplanstjänsterna i Romfartuna och Norrbärke kommer han
1583 som pastor till Grangärde.
I början av 1584, vilket år han upprättar tionderegister och erlägger
kostgärd med 2 spn korn, 1 lpd kött, 1/2 lpd torrfisk och 1 lpd smör. Den
Den årliga taxan var alltjämt 6 mk. Gärderna voro talrika. Utöver de vanliga
tillkommo extra såsom vid konung Johans bröllop 1585, konung Gustav Adolfs
ankomst till Grangärde 1615, vid vilket tillfälle herr Peder levererade 1/2
lpd smör, 4 mkr ost, 7 harar och 2 orrhönor, samt kröningen 1617. Konungen
hade 27 juni 1589 stadfäst den gamla ordningen, enligt vilken bergsmännen
till prästlön skulle giva 1 järntacka av var blåsning. "med den vikt, som så
beviljad va". Någon klockare hade aldrig funnits i socknen intygas ännu 1619.
Från 1587 innehar han Rosshaga, som besåddes med 5 1/2 spn och hade äng om 6
sommarlass. Detta hemman, ehuru alltjämt tillhörande herr Peder, förklarades
1610 vara obesuttet varför dagsverken, skjutsfärder och hjälper av detta
avkortades. Den 7 juli 1598 hade han å ting i Tuna bjudit upp en del i
Laxsjön. Nygården, som han 19 juni 1597 köpt av Mickel Larsson i Tjärna i
Stora Tuna. Eftersom köpet klandrades av herr Olof i Tuna, blev det i
domboken överkorsat. Senare fogderäkenskaper visa dock, att han alltjämt
innehade Laxsjön, som besåddes med 2 spn 3 fj. och hade äng om 6 sommarlass.
Den 25 januari 1603 bjöd han å tinget i Norrbärke upp torpet Finnbo, som han
för 8 fat osmundjärn köpt av Anders Fine. Vid ting i Floda uppbjudes 20
januari 1607 tredje resan 1/2 hemman i Bro, som han köpt för 50 daler och 6
pd "keslar". Herr Peder underskriver Upsala mötes beslut 1593, giver där 20
februari 1594 konung Sigismund sin trohetsed, får 1596 i uppdrag att vid
nästa prästmöte hålla den andra predikan, bevistar riksdagen i Norrköping i
februari 1604, underskriver 1605 uppsägelseskriften till konung Sigismund och
är i december 1610 närvarande å Örebro riksdag. Hans upprepade deltagande vid
riksdagar tyder på, att han varit kontraktsprost. Konung Karl IX beviljade 18
december 1607 fri marknadsplats vid Grangärde kyrka varje lördag, så att
bönder och borgare från Hedemora, "nyfunderade staden Tuna" och sammaledes
Falan då skulle få driva handel med varandra därstädes. Biskop Bellinus
visiterar 21 januari 1616, varvid befinnes, att den större kalken blivit
helförgylld, att lärft till en mässesärk inköpts samt att en mässhake av röd
damast tillkommit. Bibeln var nyinbunden tillsammans med Kyrie. Vid
visitation 18 januari 1621 hade en klocka tillkommit. Två sutto nu i tornet
och endast en på valvet. Nytillkomna voro 1 kopparkanna om 1 pd. 1
kopparkittel i funten, 2 mässingsstakar (den ena med en och den andra med 2
pipor), 1 tennkanna om 1/2 pd och 1 tennflaska. Dessutom fanns nu bl.a. 1
röklin och 1 altarlist av guldskinn. Å andra sidan hade pixis, foten av
silver och det brutna silvret förkommit. Församlingen ålades vid detta
tillfälle att inlägga trossbotten i sakristian, "bota muren" inne i kyrkan
och att "måla något". Konungen hade 26 februari 1617 bestämt, att kyrkan till
vin och oblater skulle årligen få 2 tnr spml. Redan 1616 hade i
mantalslängden för Älvsborgs lösen antecknats, att Hans Persson, kyrkoherdens
son, var "sin fader till hjälp i hans ålderdom. Vid visitation 18 januari
1621 "vedersade han gället för sin ålderdoms och stora svaghets skull" och
upplät det till sin måg, som var hans kaplan. Ombytet skulle ske nästkommande
1 maj. Mågen skulle övertaga det mesta av kyrkoherdeinkomsterna. Själv skulle
han av prästbordet behålla 2 tnld åker, övertaga klockarhalvspann och
matskott samt, så länge han levde,"behålla pastoris namn och vara känd för
god att sitta uti högsätet". När han dog, är icke känt. Troligen har det icke
dröjt länge. I testamente efter honom gavs kyrkan 1 mässingskrona med 12
pipor. År 1621 30 april lämnar han gället åt sin måg.

Barn:
* Sara, gift med kaplanen Petrus Nicolai Grengnensis 2 gifte med Johannes
Mathiea Arosiensis.
* Abraham, död trol. i Köping före fadern. Han blev 1607 kämnär, 1608 rdm och
1612 även gg i Köping, Handelsman.
* Anders, död före fadern. Han kan ha varit bgsm i Söderbärke och samtidigt
borgare i Köping.
* Hans, 1616-12-21 nämnes, att han "är sin fader till hjälp i hans ålderdom"
* Elisabeth, död före fadern, g m okänd.

Samtliga uppgifter från Mikael Ehrin, Sävedalen, 2002-09-15.

[ medlem.spray.se/mgeijer/family/p19bbd0f5.html ]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1550? Födelse omkring 1550 Svärdsjö, Dalarnas län [1]
1553 Partnern 11777 Elisabet Persdotter föds 1553 Norrbärke, Dalarnas län
1579 Sonen 5888 Knut Persson föds 1579-04 Norrbärke prästgård, Dalarnas län
1590? Sonen Hans Persson föds omkring 1590 Grangärde, Dalarnas län [3]
1621 Död 1621-01-19 Grangärde, Dalarnas län [2]

Källor

[1]http://genealogi.aland.net/discus/messages/44/5228.html?onsdagden30augusti20002013
  
[2]http://www.myhr.se/andersdagny/gosta/0002/111_3203.htm
  
[3]http://www.myhr.se/andersdagny/gosta/0001/111_1188.htm