Personakt Antavla

11779 Malin Arvidsdotter

Far:23558 Arvid Bengtsson (1530 - 1617)
Mor:23559 Marit

Född:1550-08-19 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län. [1]Geni: Kristina Andersson

Barn med 11778 Vidik Hansson (1548 - 1628)

Barn:
5889 Karin Vidiksdotter (1580? - 1636)

Noteringar

Även: www.gbnf.com/genealogy/sahlin/html/d0042/I1051.HTM
------------------------------------------------

Malins fars namn måste ha börjat med bokstaven E. Detta vet man, för Widik och Malin donerade en vinkanna till Grangärde kyrka, på vilken deras initialier var graverade: WHS och MED. Kannan finns inte kvar, men en handling i kyrkoarkivet registrerar inskriptionen. Flera släktforskare har diskuterat vem Malins far kan ha varit, och här finns till slut en mer konkret ledtråd. "att Malin skulle vara dotter till Arvid Bengtsson i Norrvik, ett fel som jag själv är upphovsman till, i Släktforskaren 21. Denna uppgift vederlades av Kjell Vadfors i Släktforskaren 59, och min egen artikel i Släktforskaren 94 accepterar ju Vadfors' rättelse, även om jag nu upptäcker att jag inte uttryckligen sade så."

"Några säger till och med att hon heter Hencesdotter, vilket går tillbaka på en ganska penibel felläsning i en dombok, såsom Björn Isheden påpekade för många år sedan (Släktforskaren 55). Widik Hanssons svärmor Marit talade om en jordlott som "hennes man henne bebreffuat," vilket en forskare (jag har ingen aning vem) läste som "hennes man Hence Babelsfurt."

Hencesdotter, Malin

Född. [1]

Malin Hencesdotter. Född. [1]

Gifte och barn Widik Hansson. Född 1548 i Grangärde (W). [1] Död 1628 i Grangärde (W). [1]

Gift

Hans Widiksson. Född 1570 i Grangärde (W). [1]
Död 1651 i Grangärde (W). [1]
------------------------------------------------
Dalarnas domböcker.
1593 den 9 Januari stodh lagha ting i Grenge. Kom hustru Marit i Norgudvik
bjöd upp en täkt som hennes man henne bebreffuat hafver, benämnd Norr
Täkten, om thet var någon i släkten som henne vill till sig köp, så bödh
hennes mågh, Widik Hansson, efter och vart så förlikte att han skall gifva
hustru Marit 10 fat järn, loffuades bref.
1596 then 28 maru var laght ting i Gränge i Kyrkebyn. Kom hustru Malin i
Norgudvik och talade till sin sonehustrus styffader, Mats Persson i Persbo,
om en rögning liggande norr ifrån Pädersbo om hennes sonehustru Karin
Larsdotter benemnd icke måtte haffua sine del i samma rögning, då ransakades
om Karins fader Lasse Bengtsson, han ägde 3 döttrar, Karin, Anna och
Margetta, så bleff Lasse Bengtsson dödh, som jorden ägde i Pädersbo. Nu bleff
Anna och Margretta dödha, så ärfde Lasse Bengtssons hustru, som är Karins
moder, hustru Karin benemnd, halfparten med sin dotter Karin och nu haffuer
hustru Karin hafft allt hemmanet tillhopa i mång år, och nu haffuer Lasse
Bengtssons hustru gått på annat gifte och fick thenne Matts Persson, och
haffuer nu uprögt thenne förbemälte rögning medan oskift var, så dömdes Karin
Larsdotter till så mycket i rögning, som hon ärfde i bolbyn. Nu bleff Lasse
Bengtssons broder, Erik Bengtsson, dödh barnlös, då lefde hans broders barn
som äre Nils Bengtssons och Karin samt Margretta till att ärffua sinom
faderbroder. Nu bleff Margretta dödh barnlös som före står, då kom Karin
Larsdotter till att ärffua halfparten efter Margretta och halfparten hennes
modher, också benemnd hustru Karin, Mats Perssons, i sin faderbroders jord,
men Anna hennes syster blef dödh före.
Norrbärke domböcker. Anno 1617. Kom hustru Malin i Norgowik och talade till
Hans Larsson i Starebo om en systerdel, som hon sade hennes mans fadher
modher, hustru Ingrid, tillfallen var. Då ransakades här om att Widich
Hanssons, som är hustru Malins mans fader, Hans Larsson, haffuer uppburit på
sin moders vägnar, förenämnde hustru Ingrid, 5 fat osmundsjärn. Nu affsades
att detta så länge oklandrat ståndit haffuer, skulle nu Hans Larsson giffua
hustru Malin ett fat osmundsjärn till the förre vore utgiffne. Nu vittnade
Israel i Kålviken sampt månge andre gamble män, att på samma Starebo haffuer
varit dombreff, men när Starebo, brunno samma breff medh.
Samtliga uppgifter från Mikael Ehrin, Sävedalen, 2002-09-15.

[ medlem.spray.se/mgeijer/family/p232a77f9.html ]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1550 Födelse 1550-08-19 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län [1]
1580? Dottern 5889 Karin Vidiksdotter föds omkring 1580 Norrgovik, Grangärde, Dalarnas län
1617 Fadern 23558 Arvid Bengtsson dör 1617 Grangärde, Dalarnas län [2]
1628 77 år Partnern 11778 Vidik Hansson dör 1628-04-26 Norrvik, Ludvika, Dalarnas län [3]
1636 86 år Dottern 5889 Karin Vidiksdotter dör 1636-12-11 Östanmyra, Grangärde, Dalarnas län [4]

Källor

[1]http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____a6.htm
  
[2]http://www.gbnf.com/genealogy/sahlin/html/d0111/I2765.HTM
  
[3]http://medlem.spray.se/mgeijer/family/p1f33a12d.html
  
[4]http://medlem.spray.se/mgeijer/family/p41ec79ab.html