Personakt Antavla

434 Johan Asplund

Sockenskrivare, landskanslist. Blev 48 år.

Far:868 Erik Ersson Asplund (- 1719)
Mor:869 Maria Michelsdotter Strömer

Född:1713-02-22 Vasa, Österbotten, Finland.stig-l.com/slaekt/Min_slaekt/p9c9f3af5.html
Död:1761-12-06. [1]stig-l.com/slaekt/Min_slaekt/p9c9f3af5.html

I dödbokens runa står:
1761 6/12. Sockenskrivaren och landscanclisten Johan Asplund född år 1713 i Vasa d 22 febr: F; Borgaren i Vasa Erik Ersson Asplund och Maria Strömer. År 1716 då fienden aldeles öfversvämat Österbotten flyttade hans föräldrar till Umeå här han med dem vistades tills freden återställdes med Ryssland men måste thes mellan mista genom döden sin K fader med flera omyndiga barn. 1722 kom han med sin moder och syskon till Vasa och insattes året därpå i Trivialskolan där han informerades till 1726 in November då han följde regementsskrifvaren J A Kronander till Uhleå (dvs. Uleåborg) och stannade hos sin moderbroder häradsskrivaren Math
Strömer, den han betienade och på flera resor upp till ryska gränsen var till 1730 då han d 27 marti begav sig till sin K moder i Vasa, som då andra gången gift var med Mr Israel Hedman. 1731 in juli afreste han till Stockholm och betienade åtskilliga som commissarien Ahlström, actuarien Per Gust Oxenstierna, secreteraren Rosenberg. 1735 kom han till landshövdingen Gyllengrip såsom handskrivare och var med på alla hans resor både till norr och söder. 1739
förordades han till extraordinarie cancelist varvid han och Enspännarlönen tilldelades och 1741 äfven sockenskrivarbeställningen i Umeå. 1752 trädde han i äktenskap med mad Maria Lång, enspännare Benzelbergs änkia. Aflade med henne 2ne söner och en dotter.
 

Äktenskap med 435 Jordgumma (Barnmorska) Magdalena Nilsdotter Lång (1717 - 1780)

Vigsel:Beräknat 1752

Barn:
217 Maria Johanna Asplund (1757 - 1794)

Noteringar

Umeå lf, AI:4, Husförhör, 1736-1741, b290.s282. Ståndspersoner.
Umeå lf, AI:5, Husförhör saknar Västerhiske.
Umeå lf, AI:6, Husförhör, 1757-1767, b191.s187. Västerhiske.
Umeå lf, C:3, Död,Begravn, 1756-1782, b64.s47. Västerhiske.

Kom 1716-01-01 till Umeå
"
- Sockneskrifaren och V lands Cancelisten Johan Asplund Född år 1713 Vasa 22 februari
FF Borgare Vasa Eric Maria Ersson Asplund Science Strömmer
1716 flögs första dagen av det första århundradet till staden Umeå, men han skickades till landet från Ryssland. Men måste dessa mellan genista döden sin K. K. fader med flera omyndiga barn 1719. 1722 kom han med sin moder oc syskon åter till Vasa och instates året därpå __ i Trivial Scholan therest han informerades till ärr 1726 i Novembri då han följde A. Krönander (?) Til Uhleå och ____ sin moderbroder Häradsskrifaren Matt: Strömmer, då är han med repor på marken och på marken upp till den ryska staten 1730. Den 27 mars ersattes den av K. Moder i Vasa , och av andra gången presentkrig med Her Israel Hedman. 1731 __ Julii afreste han till Stockholm, och betiente ___ som ___ Ahlström adsessoren i Cammar Revision ___ V.Ertman actuarien Bar (?): Gust. Oxenstierna, sekreterare: Rosenberg. År 1735 kom han till ___ och Landshöfdingen Gyllengrip som handskrifare (?) Och krig ___ utgående på alla Hans resor både till Norr och Söder. 1739 i dec. för den extraordinära avbrytaren, ska medlemsstaterna förklara att de ännu inte har gjort det. och 1741 Society for the Development of Umeå. 1752. första meningen i Mad of Act. Maria Lång, Enspennaren Benzelbergs änka aflad med Henne 2ne Söner och en dotter.
"

I dödbokens runa står:
1761 6/12. Sockenskrivaren och landscanclisten Johan Asplund född år 1713 i Vasa d 22 febr: F; Borgaren i Vasa Erik Ersson Asplund och Maria Strömer. År 1716 då fienden aldeles öfversvämat Österbotten flyttade hans föräldrar till Umeå här han med dem vistades tills freden återställdes med Ryssland men måste thes mellan mista genom döden sin K fader med flera omyndiga barn. 1722 kom han med sin moder och syskon till Vasa och insattes året därpå i Trivialskolan där han informerades till 1726 in November då han följde regementsskrifvaren J A Kronander till Uhleå (dvs. Uleåborg) och stannade hos sin moderbroder häradsskrivaren Math
Strömer, den han betienade och på flera resor upp till ryska gränsen var till 1730 då han d 27 marti begav sig till sin K moder i Vasa, som då andra gången gift var med Mr Israel Hedman. 1731 in juli afreste han till Stockholm och betienade åtskilliga som commissarien Ahlström, actuarien Per Gust Oxenstierna, secreteraren Rosenberg. 1735 kom han till landshövdingen Gyllengrip såsom handskrivare och var med på alla hans resor både till norr och söder. 1739
förordades han till extraordinarie cancelist varvid han och Enspännarlönen tilldelades och 1741 äfven sockenskrivarbeställningen i Umeå. 1752 trädde han i äktenskap med mad Maria Lång, enspännare Benzelbergs änkia. Aflade med henne 2ne söner och en dotter.

Förklaring. Vid länsstyrelserna fanns till 1856 en tjänst som enspännare. Denne fungerade som vaktmästare vid länsstyrelsen och som express (dvs. kurir) för uppdrag på landsbygden, särskilt för uppbådande av kungsskjuts och kronoskjuts.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1713 Födelse 1713-02-22 Vasa, Österbotten, Finland
1717 Makan 435 Jordgumma (Barnmorska) Magdalena Nilsdotter Lång föds 1717 Stöcksjö, Umeå lf, Västerbottens läm
1719 Fadern 868 Erik Ersson Asplund dör 1719 Umeå lf, Västerbottens län
1757 Dottern 217 Maria Johanna Asplund föds 1757 Västerhiske, Umeå lf, Västerbottens län [2]
1761 48 år Död 1761-12-06 [1]

Källor

[1]Umeå lf, C:3 1756-1782 b.65.s.47
  
[2]Anbytarforum - kenneth.mossberg@ebox.tninet.se