Personakt Antavla

113152 Nämndeman Olof Ersson

Blev ca 81 år.

Far:226304 Erik (1440? - )

Född:omkring 1470 Brattsbacka, Nordmaling, Västerbottens län.www.cweden.com/genealogy/farmor/p9d3006d9.html
Död:före 1552 Brattsbacka, Nordmaling, Västerbottens län.www.cweden.com/genealogy/farmor/p9d3006d9.html

Barn med ?

Barn:
56576 Sven Olopfsson (1500? - )

Noteringar

www.cweden.com/genealogy/farmor/p9d3006d9.html

Noteringar
Att släktskap förelåg mellan Olof Svensson i Brattsbacka och Erik Svensson i Agnäs antyds också av att när Erik lämnat hemmanet i Agnäs 1573, Olof hade övergått till att jaga i lag med Kjell Ersson, Eriks son. Det förekom nämligen egentligen inte att jägare sålde sin fångst tillsamman på det sätt som Olof och Erik och sedan Olof och Kjell gjorde, om de var oskylda.
Tore Nilsson fann det också högst sannolikt, att Erik Svensson var en äldre son till Sven Olofsson l Brattsbacka och att han flyttat till grannbyn Agnäs på 1540-talet. förmodligen som måg till Lasse i "Annes" (Agnäs) eller till hustru Sigrid i den byn, som båda finns upptagna i 1535 års hjälpskattelängd liksom Sven i Brattsbacka. Även en (äldre) Olof fanns med 1535. l 550 har vi så Erik Svensson i Agnäs, Sven Olofsson och Olof Ersson i Brattsbacka.
Olof Ersson, som av allt att döma var far till Sven Olofsson. var en av de nåmndemän, som nämns i det s.k. Lögdebrevet av år 1550 (ett dombrev som behandlar en arvsfråga i byn Lögdeå, också i No rdmalings socken). Det är inte troligt, att han skulle vara identisk med den Olof som finns i byn så sent som l 550. eftersom l 500 års man då skulle ha varit åtminstone i 80-årsåldern vid det laget. Sven Olofsson var också nämndeman och även sexman liksom sonen Olof, som satte sitt bomärke på tiondelängderna under kyrkoherde Nicolaus Pauli tid (1566-160 1).
I "Register op huars och ens egodelar uti Nordmalings Sochn, såsom therur tionddelen skall skattas utaff och uthiort 157 l " finner vi, att Olof Svensson i Brattsbacka bi. a. hade 5 kor, l rvåårskviga. 2 tvåårsstutar, 5 getter, l häst och l sto; hans totala egendom belöpte sig till 87 112 mark, varav han i tionde utgjorde 8 mark 6 öre. Erik Svensson i Agnäs hade 6 kor, 2 tväårskvigor, 2 t:väårsstutar, l 0 får och I sto; totalt 102 112 mark, utgjort 10 mark 2 öre. (Ur Tore Nilssons excerpter) (DB)

Källor
1) Kråken. Johansson, Sven-Erik (www.sikhallan.com/)
2) Hellman, B. Harry (hellman.net/genealogy/)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1470? Födelse omkring 1470 Brattsbacka, Nordmaling, Västerbottens län
<1552 Död före 1552 Brattsbacka, Nordmaling, Västerbottens län