Personakt Antavla

1830 Johan Persson Höijer

Far:3660 Per Larsson (1630? - )
Mor:3661 Merit Nilsdotter (1630? - )

Född:1659 Näs 1, Vibyggerå, Västernorrlands län.www.geni.com/people/Johan-Persson-H%C3%B6jer/4556687330580074894

Barn med 1831 Maria Nilsdotter (1670 - )

Barn:
915 Kristina Johansdotter Höijer (1690? - 1729)

Noteringar

www.geni.com/people/Johan-Persson-H%C3%B6jer/4556687330580074894
1695-1710

Johan Persson f.1659 g 16901102 från Näs 1, inhyses1710, t Högen 1, Grundsunda Maria Nilsdotter

Barn:
* Märeta f.1691-02-15 f i Näs
* Kerstin f.1692 f okänt var
* Annika f.16940921-16950113
* Per f.1695-12-04
* Nils 1699-03-17
* Johannes f.1700-12-09
* Hans f,1703-01-01
* Jonas f.1704-02-05
* Maria f.1706-02-02
* Olof f,1709-11-06

www.skarsatter.se/berg.htm

AGN1711,2/12,§14: Johan Persson i Högen som besitter Olof Anderssons hemman i Högen bestående av 12 1/2 seland hus och kjord, vilket han den 11 Marti 1710 av honom köpt för 720 daler kmt och Olof Jonsson i Gommersta, Anders Eriksson i Könsa, Erich Johansson i Fanbyn samt Herman Johansson i Öden velat bördlösa, kom nu för Rätten och sade sig ingått fölikning med dem i så måtto, att Johan Persson skall giva dem 30 daler kmt tillsamman i stilla eller för deras bördsrätt till samma hemman, varmed de samtyckt till Olof Anderssons opprättade köp om hemmanet och avsagt sig all rätt därtill. Och alldenstund Olof Jonsson, Anders Erichsson, Erich Johansson tillika med Herman Johansson inför Rätten tillstodo sig således vara förlikte med Johan Persson om deras börd till desse 12 1/2 seland hus och jord i Högen. Fördenskull dömdes samma förlikning fast och ständig att stå, så att ingen av dem den kvälja eller rygga må.

AGN1713,3/3,§25: Samma dag inkom bonden Johan Persson ifrån Högen och berättade sig vara av Befallningsman Wälbetrodde Olof Westman anmodad att anklaga pigan Barbro Jonsdotter Moman i Utanås för det hon nästledit år i Maj Månad skall sagt, att Befallningmans dotter Jungfru Greta Westman heter Style, samt begärer att hon för sådant måtte varda ansedd med plikt. Men Barbro Moman ville ej tillstå sig hava berörde Jungfru kallat Style, därföre avhördes i detta mål instämde vittnen hustru Sara Mickelsdotter ifrån Högen och hustru Lispeta Jönsdotter ifrån Aspeå, av vilken hustru Sara på sin med hand å bok avlagd vittnes ed berättade, att när on förledit år 1712 i Maj Månad talade med pigan Barbro Moman hos hennes Moder hustru Elisabet Djupedia i Utanås sade bemälte piga, att Jungfru Greta Westman heter Style och Johan Perssons i Högen dotter Märeta sade några dagar sedan, att pigan Annika i Grundsunda Prästegård heter Renkalven. Hustru Sara tillspordes av vad tillfälle de komme att tala om Jungfru Westman? Svarade sig det ej minnas, och att hon ej har något mera i denna sak att vittna, tog avträde. Hustru Lispeta Jönsdotters edeliga utsagu är denna, att då hon av berörde hustru Sara Mickelsdotter nästl. är i Maj månad voro i Uthanås och ibland annat talade med pigan Barbro Moman om Jungfru Greta Westman, sade Barbro, att hon heter Style. Mera lade hon intet om, ej heller frågade jag därefter. Barbro Moman förehölls att bekänna och tillstå, om hon icke sagt att Jungfru Westman heter Style, och vad orsken därtill är? Vartill hon svarade sig omöjligen kunna sådant minnas, och tog därmed avträde. Resolutio Ehuruväl pigan Barbro Jonsdotter Moman i Utanås ej vill tillstå sig hava Befallningsmans Wälb. Olof Westmans dotter Jungfru Greta Style kallat, likväl emedan hustru Sara Mickelsdotter ifrån Högen och hustru Lispeta Jönsdotter ifrån Aspeå efter avlagd ed vittnat att Barbro Moman förledit år 1712 i Maj månad för dem sagt, att bemälte Jungfru heter Style. Ty i anledning av 43 Cap: Tingmåla B: skall hon för slikt okvädi plikta 3 marker Smt.

AGN1714,29/11,§15: Samma dag klagade Herman Johansson i Öden, att Johan Pärssons i Högen piga Margeta Johansdotter skall förledne år vid Midsommarstiden tillvitat honom hava ur Olof Olofssons i Öden siöbod stulit salt och ett armkläde, påståendes att hon måtte beläggas med böter för en så ogrundad beskyllning, samt betala expenser. Så emedan piigan Margeta Johansdotter intet undfalla kan sådant i hastighet hava sagt, för vilket hon nu bedes, och Olof Olofsson närvarande betygar, det Herman Johansson intet salt eller armkläde ur hans siöbod stulit. Ty i anledning av 43 Cap: Tingmåla B: sakfälltes pigan Margeta Jonsdotter till 3 marker Smt böter för okväde, därhos åligger hene 1 daler Smt i förorsakat Rättegångs omkostnad till Herman Johansson att betala.

AGN 1714,29/11,§19: Samma dag klagade Johan Pärsson i Högen att pigan Märeta Olofsdotter i Öden skall 2 år sedan låtit ett tal utgå, som skulle hans dotter Märit varit med barn, och när hon det fött stoppat under en bänk. Begärandes på henne laga plikt för en så grov ogrundat beskyllning, samt vedergällning för Rättegångs omkostnad. Men pigan Märeta Olofsdotter nekar på det högsta sig hava utfört sådant tal om Johan Pärssons bemälte dotter. Och alldenstund Johan Pärsson intet annat skäl eller bevis har till bevis eller bestyrkande av denna sin klagan, än hans tjänstepiga Märeta Jonsdotter, som i förstone sade det Märeta Olofsdotter skall berättat för henne, då hon 2 år sedan tjänte hos hennes fader Olof Olofsson i Öden, att Johan Perssons dotter varit med barn, vilket hon stoppat under en bänk sedan hon det fött. Dock omsider tillstod att Märeta Olofsdotter aldrig berättat sådant för henne, utan det är en av henne uppdiktad lögn, som hon beder Johan Pärsson och hans närvarande dotter Märeta ville giva henne till. Därtill med intygar Nämnden att Märeta Johansdotter alltid ställt sig ärlig och väl, såvida dem vitterligt är, och ej varit beryktad för olovlig beblandelse eller barnemord, vilket ock hon högeligen bedyrar sig så mycket mindre gjort, som hon aldrig haft något oärligt med manfolk att beställa. Fördenskull dömer Härads Rätten pigan Märeta Olofsdotter fri och saklös i detta mål efter det 20 Cap: Tingmåla B:

DB 1733,29/11,§4: Johan Johansson köper bördsrätten till faderns Johan Perssons Höjers hemman av sina bröder,Nils ,Johan,Hans och Olof Johanssöner Höjer den 22 augusti 1733,12½ seland

Källor

1) Kråken. Johansson, Sven-Erik (www.sikhallan.com/)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1659 Födelse 1659 Näs 1, Vibyggerå, Västernorrlands län
1670 Partnern 1831 Maria Nilsdotter föds 1670 Berg, Vibyggerå, Västernorrlands län
1690? Dottern 915 Kristina Johansdotter Höijer föds omkring 1690 Högen, Grundsunda, Västernorrlands län [1]
1718 Barnbarnet 457 Barbro Ersdotter Levander föds 1718-09-20 Levar, Nordmaling, Västerbottens län [2]
1729 Dottern 915 Kristina Johansdotter Höijer dör 1729 Levar, Nordmaling, Västerbottens län [1]

Källor

[1]http://www.umea.fh.se/~per-erik/pererik.kat/sida0/h_____a5.htm
  
[2]Björn Pilström (bjorn.pilstrom@home.se)