Personakt

6668736 Asbjörn Sixtensson Sparre av Tofta

Blev ca 70 år.

Född:omkring 1240 Uppsala, Upplands län.Geni: Ingvar Ejdfors
Död:omkring 1310 Finsta, Östergötlands län.Geni: Ingvar Ejdfors

Barn med 6668737 Lucia Matsdotter Oxenstierna (<1280 - >1337)

Barn:
3334368 Bengt Asbjörnsson Sparre (1293 - 1348)

Noteringar

Geni: Ingvar Ejdfors
-------


Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta)

Att Abjörn skall ha en fader som heter Sixten vet man för han heter Sixtensson men man vet inte vem han var. Det finns nämligen inga dokument om honom som man hittils har hittat. Där emot så vet man att Abjörn bodde på Tofta gård på Adelsö i Mälaren. Han näms första gången 1295 i dokument. Han var under sin levnad Riddare,Drots, Riksråd. Han blev riddare 1296, var hertige Eriks drots 1302 och från 1307 även drots för Valdermar. Mellan åren 1304 och 1307 är han försvunnen ur svenska diplommaterialet på grund av gods indragning och landsflykt.

Gift mellan åren 1289-1296 med Ingeborg Ulsdotter Ulv.

Källa: Äldre svenska frälsesläkter band I häfte I.

Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta), död 1310, svensk riddare, riksråd och drots. Han var son till en övrigt okänd Sixten och Ingrid Abjörnsdotter. Abjörn nämns första gången 1295 och blev riddare senast 1296. Han var hertig Eriks drots från 1302 och från 1307 även som hertig Valdemars.

Mellan 17 maj 1304 och 8 januari 1307 är han försvunnen ur det svenska diplommaterialet på grund av landsflykt och godsindragning.

Han gifte sig mellan 1289 och 1296 med Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) och blev far till Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) och Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta).

Källa:

Äldre svenska frälsesläkter, band 1, häfte 1, s. 85, Stockholm 1957
Länkar:

runeberg.org/aschan/0032.html
www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_av_Tofta
finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I65387&tree=2
sv.wikipedia.org/wiki/Nils_av_Tofta ???
sv.wikipedia.org/wiki/Abj%C3%B6rn_Sixtensson
sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6250
.

SDHK-nr: 1842

Utfärdat: 12990822

Innehåll: Marsken Tyrgils Knutsson kungör att ’ädlingarna’ herr Björn Nilsson och herr Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta) inför honom intygat att deras släkting, framlidne herr Orestes, på sitt yttersta åt dem helt och fullt anförtrott sin sista vilja beträffande sin gravplats och begravningsordning i närvaro av vittnena herr Karl Tyske, fogden Saxe på Stockholms slott, ”fæia” m.fl., vilka är beredda att vittna, om så skulle behövas; i enlighet med detta lät de föra herr Orestes’ kropp till mindrebröderna i Stockholm och begravde honom därstädes under hedervärda former i närvaro av kungen.

Utfärdaren och ovannämnda ädlingar beseglar.

SDHK-nr: 2060

Utfärdat: 13040517 Innehåll: Hertig Eriks drots Abjörn Sixtensson och Filip Ulfsson kungör att de gjort ett jordabyte med varann på så sätt, att Abjörn till Filip och dennes arvingar lämnat och överlåtit sin gård Salsta med alla tillägor samt sina gods i Rasbo och Norunda härader, medan Filip i utbyte tilldelat sin svärson Abjörn och dennes arvingar allt sitt gods på Själland med alla tillägor. Utfärdarna beseglar tillsammans med hertigarna Erik av Sverige och Valdemar av Finland, Arvid Gustavsson, Hemming Ödgisleson och Sigmund Keldorsson samt ber att föreliggande brev styrks med kung B(irger)s av Sverige och dennes marsk Th(yrgils) brev och sigill.

SDHK-nr: 2198

Utfärdat: 13070417, Göksholm Innehåll: Karl Ulfsson kungör att han samman med riddarna drotsen Abjörn Sixtensson, Filip Ulfsson, Peter Ragnvaldsson, Leonard Ödesson och Håkan Läma samlats på Göksholm för att fördela herr Abjörn Sixtenssons barns och ’fröken’ Birgittas arvegods, som tillfaller dem efter nämnda barns mor, herr Abjörns framlidna hustru. Härvid beslutar de enhälligt att för det första gårdarna Husbyfjöl, Göksholm, ”aluervi”, ”Smidhaby” och Ulfsberg med alla tillägor skall tillfalla ’fröken’ Birgitta och förbli i hennes och hennes arvingars ägo, vidare att godsen ”akræ”, ”sculastæ”, ”hælgø”, Kil, Vindesta, Varv, ”vaam”, ”dillæ”, ”aros” i Värmland, Bro och ”hamarø” med alla tillägor skall tillfalla herr Abjörns barn och dennes arvingar,samt slutligen att gården ”moom” med alla tillägor ävenledes skulle tillfalla herr Abjörns barn. Dessutom utlovar Karl Ulfsson att han, såsom ’fröken’ Birgittas trolovade, samt andra närmare släktingar till henne skall utöka sistnämnda gård med kvarnar och landbogårdar så pass att den kan ge en avkastning på 40 tön säd årligen. Sigillanter är Karl Ulfsson, drotsen Abjörn Sixtensson, Filip Ulfsson, Peter Ragnvaldsson, Leonard Ödesson och Håkan Läma.

Åbjörn, (sparre)
Häradshövdingar i Redvägs härad (Dominerade av Vinstorpaätten och dess avkomlingar) I boken «Johannes Copp von Raumenthal, i reformationens spår» av Bo J. Theutenberg s.149-151 läser man: Erengisle Ebbesson (Sparre). Häradshövding i Redvägs härad 1364 (enligt brev daterat 29.juni 1364; DS 7020). Följande kan nämnas om Erengisle Ebbessons (Sparre) relationer til den Abjörnska Sparreätten i Flundre härad (Ur Mellan Liljan och sjöbladet) : Den alldeles invid Göta älv belägna gården Fråstad i Åsbräcka socken, liksom Blaxtorp och kvarnen i Sjundafors, som är forsen eller fallen i det nuvarande Sjuntorp, där spinnerierna en gång låg, är dokumentariskt väl kartlagda, då det förekommer flera dokument i vilka Abjörns (Sparre) och Lucia Matsdotters (de äldre oxenstiernorna) barn överlåter sina gårdar till sin blodsfrände Hallsten Petersson. Se profil Hallsten Petersson for mer informasjon.

I den genealogiske tabellen nr 5, Ätten Sparre över 6-stjärna och Tysksläkten s. 166 i samme bok som ovenfor, står det om Abjörn Sparre, som var fru Lucia Matsdotters første ektefelle: Abjörn (Sparre). Fråstad, Blaxtorp, Fors i Flundre härad 1200-talets senare del. Död ca 1299. Sannolikt Riddare. Förbindelser med ätten Sparre av Tofta.

__________________________________________

Sparre-Ätter: Sköld – i fält en sparre. Sparrevapnet förekommer hos många personer i Västergötland under medeltiden. Något klart genealogiskt samband dem emellan är dock inte känt. Av dessa kan tre knytas till sjuhäradsbygden. Erengisle Ebbeson (känd 1364) ägde gårdar i Redvägs härad. Häradshövdingen Peter Peterson (känd 1401-1408) ägde gårdar i Bollebygds härad. Tord Björnsson ägde bl a Torstorp i Marks härad. Inte för någon är vapnets tinkturer kända. Tillhör kanske gruppen sparre & stjärna-ätterna. (Svenska medeltidsvapen, s 124) Kilde: www.waslingmedia.se/borasiania/medeltida-atter-i-sjuharad/

________________________________________

English

Biography

Abjörn was the son of Sixten and his wife Ingrid Abjönsdotter of Våxtorp.

He was knighted around 1296, was a member of the Privy Council of Sweden from at least 1297 and Seneschal of the Realm to the dukes Erik and Valdemar. From May 1304 to January 1307 his estates were confiscated by the state and he lived in exile.

When Abjörn was knighted he was already married to Ingeborg Ulfsdotter. Together they had the sons Nils and Ulf.

Abjörn Sixtensson ( Sparre of Tofta ), dead 1310 , was a Swedish knight , counselor and drot . He was the son of an otherwise unknown Sixten and Ingrid Abjörnsdotter .

titles

Knight

Sveriges riksråd

Seneschal

Period 1302-1304, 1307-1310

Appointed by Duke Erik and from 1307 also Valdemar

Family

Tenant / noble way Sparre of Tofta

Father Sixten

Mother Ingrid Abjörnsdotter

Coat of Arms

Red spar on yellow shield Abjörn is mentioned for the first time in 1295 and became a knight by 1296. He was Duke Eriks drot from 1302 and from 1307 also as Duke Valdemars . Between May 17, 1304 and January 8, 1307, he has disappeared from Swedish diploma material due to exile and detention.

He married between 1289 and 1296 with Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) and became father of Nils Abjörnsson (Sparre of Tofta) and Ulf Abjörnsson (Sparre of Tofta) . These older sparrows put in their arms a red sparrow in yellow fields. In the same colors, the men of Arvid Gustafsson d. Ä. (F. 1317), Gustaf Arvidsson (dated 1370) and Arvid Gustafsson dy (d. 1380) should have belonged to the same thing.

Abjörn died in 1310.

Estates

Salsta in Uppland Ängsö in Västmanland Estates in Södermanland, Närke and Östergötland On Själland Notes

Someone had added "Tre Rosor av Våxtorp" as a Nickname. We need a source for that name. Ambjörn's coat of arms was the one of the House of Sparre. Abjörn and his wife only had two sons. Where do the other children come from?

Sources

_____________________________________

Sparre av Tofta, Adelsvapen-Wiki - sv.m.wikipedia.org/wiki/Abj%C3%B6rn_Sixtensson

"Abjörn Sixtensson", Nordisk familjebok, (1922), p16

Dick Harrisson, Jarlens Sekel (2002) p.157 and p.246

Sparre av Tofta, släkt, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2016-05-27- sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/6250- sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6250

"Abjörn Sixtensson," Wikipedia, (hämtad maj 27, 2016- www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_av_Tofta

Abjörn Sixtensson in the Nordic Family Book (Second Edition, 1922) - runeberg.org/nfcn/0222.html

Older Swedish salvation - sv.m.wikipedia.org/wiki/%C3%84ldre_svenska_fr%C3%A4lsesl%C3%A4kter


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1240? Födelse omkring 1240 Uppsala, Upplands län
1293 Sonen 3334368 Bengt Asbjörnsson Sparre föds 1293 Uppsala, Upplands län
1310? Död omkring 1310 Finsta, Östergötlands län