Personakt Antavla

1846 Östen Nilsson

Bonde.

Far:3692 Nils Johansson (1625 - )

Född:1660 Rönnholm, Nordmaling, Västerbottens län. [1]
Död:Rönnholm, Nordmaling, Västerbottens län. [1]

Barn med 1847 Märeta Tomasdotter (1665 - 1722)

Barn:
923 Helena Östensdotter (1698 - 1768)

Noteringar

Bonde i Rönnholm, Nordmaling

Barn:
* Jon Östensson, född i Rönnholm, Nordmaling.
* Nils Östensson, född 1690 i Rönnholm, Nordmaling. Bonde i Rönnholm, Nordmaling.
Gift med Rakel Pålsdotter, född 1690 ca i Agnäs, Nordmaling. Bosatt i Rönnholm,
* Helena Östensdotter, född 1698-02-24 d.1768-01-27
* Östen Östensson. Född omkring 1700 i Rönnholm, Nordmaling, Västerbotten.
* Ingeborg Östensdotter. Född 1704 i Rönnholm, Nordmaling, Västerbotten.
* Karin Östensdotter.

w1.695.telia.com/~u69502087/farmor.htm#150

Biografi:
Bonde 1695-1720 Dombok AGN 1711 2 februari § 15 Samma dag lät Elias Talin första gången oppbjuda 3 1/2 seland hus och jord i Lemesiö, som Hustru Ingeborg därsammastädes av hennes barns målsmän Östen Nilsson och Håkan Olofsson i Rönnholm till honom försålt för 150 daler kmt och 200 daler kmt för Bördsrätten efter köpebrevets lydelse av den 25 februari år 1711. AGN 1712 24 februari § 15 Samma dag oppviste Östen Nilsson ifrån Rönnholm en skriftlig förening, dat. Nordmaling d. 21 Maj 1711 av honom och hans rotelagare i den första Rotan uti Nordmalings Socken, smt Länsman Per Swensson i Lefwar såsom vittne underskriven, lydande, att samtlige rotelagarne uti berörde Rota hava sig om båtsmans lejande förenat på det sättet, att som Östen Nilsson i Rönnholm har förledit år 1711 utsätta sin son Jon Östensson till båtsman för Rotan och själv givit honom städjepenningen 12 daler kmt, men i huvudlegan och villgodan hava de samtlige svarat sin andel efter jordetalet. Därföre ock hans rotelagare försäkrat honom att vara fri för båtsmans anskaffande intill dess var och en hel bonde i Rotan gjort detsamma och med sin omsorg skaffat var sin karl, vilka Östen Nilsson skall bestå så mycket han av sina rotelagare för sonen oppburit, näml. 30 daler kmt och ett skäl korn av var Rotebonde, vilken föening till protocolls förd blev. AGN 1712 6 december § 2 Samma dag lät Elias Talin Tredje resan oppbjuda 3 1/2 seland hus och jord i Lemesiö, som Hustru Ingeborg därsammastädes av hennes barns målsmän Östen Nilsson och Håkan Olofsson i Rönnholm till honom försålt för 150 daler kmt och 200 daler kmt för Bördsrätten efter köpebrevets lydelse av den 25 februari år 1711. AGN 1716 15 mars § 19 Östen Nilsson ifrån Rönnholm beklagade den olycka honom hänt och vederfaren är natten till den 12 sistl: December i det elden löskommit i hans kornlada, och den i aska lagt, tillika med 60 skylar Korn, samt vedhuset, som stod jämte samma lada, jämväl inlade en värderingslista underskriven av Länsman Jonas Lund samt nämndemännen Pehr Pehrsson i Bredewik och Isack Jacobsson i Moo, däruti anförde eldskada skattas till 120 daler kmt, som han begärer njuta i brandstod till sin upprättelse. Fördenskull tillspordes han Östen Nilsson huru och på vad sätt elden löskommit i berörde Kornlada. varpå han svarade sig tryggeligen kun na med sin ed erhålla det han intet annat vet eller kan förstå, än att någon eldgnista ur Skorsten i det då varande hårda vädret flugit in i ladan emellan vägg såte och där varit fördold till dess han med allt sitt folk lagt sig, då elden begynte lysa genom fönstren och i häftighet tog så överhanden, att han intet kunde släckas förrän ladan med däri liggande korn och vedhuset var avbränt. I vilken beskaffenhet Östen Nilsson dömes berättigad, att likmätigt 37 Cap: Byggninga B: L.L. och Kongl. Förordning av den 2 november år 1694 njuta ovanförmälte 120 daler kmt till Brandstod hjälp.
( home.tiscali.se/ericmattsson/genealogi/902.htm )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660 Födelse 1660 Rönnholm, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1665 Partnern 1847 Märeta Tomasdotter föds 1665 Hummelholm, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1698 Dottern 923 Helena Östensdotter föds 1698-02-24 Rönnholm, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1722 Partnern 1847 Märeta Tomasdotter dör 1722-10-15 Rönnholm, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1726 Barnbarnet 461 Margareta Mattsdotter föds 1726-11-01 Lögdeå, Nordmaling, Västerbottens län [1]
1768 Dottern 923 Helena Östensdotter dör 1768-01-27 Lögdeå, Nordmaling, Västerbottens län [1]

Källor

[1]http://w1.695.telia.com/~u69502087/farmor.htm