13026 Mårten Östensson

Blev högst 69 år.

Född:

1579 Kubbe 5, Anundsjö, Västernorrlands län.

Geni: Dan Paul Strömberg

Död:

1648 Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län.

Geni: Dan Paul Strömberg


Barn med ?

Barn:

 Segrid Mårtensdotter (1620? - 1698)


Noteringar

Geni: Dan Paul Strömberg
------
Barn:
* Nils
* Kerstin
* Östen
* Brita
* Segrid
* Karin
* Anna

--------
föddes 1579 på Kubbe 5 som son till Östen Mårtensson där och dennes hustru som möjligen hette *Karin. Mårten var efter fadern bonde på hemmanet nr 5 åren 1607-1648. År 1630 hade Mårthen Östenss 2 hästar, 10 Kiör, 2 qwiger, 14 får, 3 risbitare, 7 getter, 1 galt och 3 swin samt 6 1/2 tunnor i utsäde. Enligt restlängden för Älvsborgs lösen 1619 betalade i Kubbe Mårthen Östhensson för ett hi varje år 12 marker utom sista terminen då han Resterade 12 marker.

Något om barnen släktförhållanden framgår av domboken i mars 1654: Nils Nilsson i Kubbe, som var gift med en dotter till Mårten, fick då fastebref på jord i samma by som han af

"sijna Swågrar och hustro Systrars männ deras hustrurs Ahrff med deras samtychio kiöpt hawer Nämbl, af Christopher Olofssson i Norrbööl, hustru Christins man - 2 Sädesl. Af Per Siulsson i Södermiödsundha - 2 säl som ähr Kiöpt."

Vid Nätra tinget den 7 september 1685 förekom den nämnde Nils Nilssons son:

"Mårten Nilsson i Kubbe tillstod sig hafwa twå Seland jord i sitt Hemman obetalt, som Olof Olufsson med dess Swågrar äga, effter Mostren Anna Mårtensdotter." Mårten ålades att betala snarast.

Mårten var troligen sexman 1618, då han undertecknade en tiondelängd med detta bokmärke, jämför fadern Östen Mårtenssons (660. nedan).

Mårten var nämndeman 1622-16247 och satt i Landstinget, t ex

"Anno thenn 25 Februarij ... Nempden: Anundsjöö Mårten Estenss i Kubbe."

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 269

Hade gården Kubbe 5 åren 1607-1648

Nämndeman åren 1622-1647 och satt i Landstinget

År 1630 hade Mårthen Ötenss 2 hästar, 10 Kiör, 2 qwiger, 14 får, 3 risbitare (getter ungbockar), 7 getter, 1 galt och 3 swin samt hade 6 1/2 tunnor i utsäde.

Barn:

Kerstin Mårtensdotter (~1610 - )

Östen Mårtensson (1610 - <1678)

Segrid Mårtensdotter (~1620 - 1698)

Anna Mårtensdotter (- ~1685)

NN Mårtensdotter

NN Mårtensdotter

Nils Mårtensson

Brita Mårtensdotter

Karin Mårtensdotter (- 1691)

Hade gården Kubbe 5 åren 1607-1648

Nämndeman åren 1622-1647 och satt i Landstinget

År 1630 hade Mårthen Ötenss 2 hästar, 10 Kiör, 2 qwiger, 14 får, 3 risbitare (getter ungbockar), 7 getter, 1 galt och 3 swin samt hade 6 1/2 tunnor i utsäde.

Barn:

Kerstin Mårtensdotter (~1610 - )

Östen Mårtensson (1610 - <1678)

Segrid Mårtensdotter (~1620 - 1698)

Anna Mårtensdotter (- ~1685)

NN Mårtensdotter

NN Mårtensdotter

Nils Mårtensson

Brita Mårtensdotter

Karin Mårtensdotter (- 1691)

Hade gården Kubbe 5 åren 1607-1648

Nämndeman åren 1622-1647 och satt i Landstinget

Sexman. Hade gården Kubbe 5 åren 1607-1648. Nämndeman åren 1622-1647 och satt i Landstinget. År 1630 hade Mårthen Ötenss 2 hästar, 10 kor, 2 kvigor, 3 risbitare (getter ungbockar), 7 getter, 1 galt och 3 swin samt hade 6 1/2 tunnor i utsäde.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1579
Födelse 1579 Kubbe 5, Anundsjö, Västernorrlands län
1620?
Dottern 6513 Segrid Mårtensdotter föds omkring 1620 Kubbe 5, Anundsjö, Västernorrlands län
1648
Död 1648 Kubbe, Anundsjö, Västernorrlands län