Personakt

1304 Nils Persson

Född:1630 Holmby, Sunne, Värmlands län.www.geni.com/people/Nils-Persson/6000000032303093608

Barn med 1305 Brita (1630 - )

Barn:
652 Nils Nilsson (1662 - 1737)

Noteringar

www.geni.com/people/Nils-Persson/6000000032303093608

Barn: Marit Nilsdotter Per Nilsson Olof Nilsson, son Nils Olofsson Halvard Nilsson, son Björn Halvardsson Nils Nilsson
---------------------------------------
"Utdrag ur Fryksdals härads domböcker 1602-1700, Gunnar Almqvist"


Drängen Mats Månsson i Hedås, trolovad med Dordi Nilsdotter i Gran- bäck, har begått hor med en annan piga, Börita Persdotter i Holmby, som nu går med barn. Mats uppger att Dordi inte vill ha honom utan försökt att få trolovningen upphävd. Börita och han har lovat varandra äktenskap. De döms dock enligt Guds lag till döden, "nåden hemställd och förbehållen den högloflige kongl. hofrätten". (Renov. domb.) 1648 ht

"...jämte åborna i Holmby Björn, Nils och Per...." 1664 vt

Främlingarna Pål Sigvardsson från Östhammar med hustrun Margreta Olofsdotter och sonen Gabriel Pålsson och ett litet barn samt länkmakaren Johan Henriksson från Säter med hustrun Britta Johansdotter har en söndag fört ett otillbörligt leverne, först i Tosseberg, där de bråkat med varandra och slagits, sedan hos Mats i Ö. Ingersby, där Johan Henriksson i sällskap med sol- daten Erik Andersson i Ulvsby och drängarna Nils Persson i Ulvsby och Per Persson i Holmby om natten pucklat på såväl Pål som hans familj. Pål och sonen Gabriel döms till böter, under det att motparten Johan Henriksson, Erik Andersson, Nils Persson och Per Persson för edsöresbrott döms att mista sina högerhänder och sitt lösöre. Domen underställes dock hovrättens pröv- ning. 1665 ht

Börit Persdotter i Holmby bötar 160 mk för fjärde resan lönskaläge, denna gång med Nils Persson i Ulvsby, tidigare med Mats Månsson i Hedås, Jon Jonsson i Rådom och Per dalkarl i Smedserud. 1668 vt Uppbjudes första gången: Holmby av Nils, Björn och Per ib. 1668 ht

"...Holmbybönderna Nils, Björn och Erik ..." 1671 ht

Nils Nilsson i Holmby och Nils Jonsson i Backa (S) har bekostat hälften var av legan för en knekt. 1675 ht

Nils Persson i Västmyr har förlikts med magen Olof Eriksson i Esbjörke om 1/5 av 1/3 i Västmyr, som de gemensamt köpt av Måns och Jon Gull- brandssöner i Holmby resp. Brårud. Nils får 2/3 av lotten och Olof 1/3. 1682 vt

Bergeby på Vasseruds ägor. Börje Larsson ib har "... köpt sal. Per Perssons i Holmby del för 12 rd, 1 tunna råg och 1 tunna havre,..." 1683 ht

"....Nils Olofsson, Björn Halvardsson och Måns Gullbrandsson i Holmby 1684 ht....."

".....och Måns Gullbrandsson i Holmby uppsätta staket kring en äng i Skinnargården..." 1685 vt

Fasta på Bergeby för Börje Larssons ib änka Ragnill Persdotter och hans barn. Börje har a/ tillbytt sig en del av Håkan Olofsson i Vasserud för jord han löst där, b/ köpt av hustruns broder Per Persson i Holmby hans lott, c/ köpt av Anders Olofssons hustru i Säter Kerstin Andersdotter och d/ ärvt genom sin hustru Ragnill. Ragnill äger 1/3 och barnen 2/3.

1686 vt Hans Ivarsson i Holmby vill lägga sitt möderne, 1/12 av 1/3 ib, till den jord som han nu besitter men som ägs av sal. Per Perssons barn. Men Nils Olofsson, som nu brukar 1/12-en efter tillstånd av sin faster, Hans Ivarssons moder Marit Nilsdotter, och själv äger 1/3 ib, får behålla 1/12-en så länge Hans besitter Per Perssons barns jord. Marit Nilsdotter har bott hos Nils, vil- ket intygas av Björn Halvardsson ib. 1687 ht

Hans Ivarsson i Holmby fordrar av Björn Halvardsson och Nils Olofsson ib på egna och sin broders Per Ivarssons och hans dotters Abbelona Persdot- ters vägnar att utfå sin mödernejord 1/12 ib. Abbelona är gift med Per Pers- sons son Bengt Persson ib, vilken är jordägare i hemmanet. Svarandena invän- der att tidigare bestämts att deras fäder Per Nilsson, Olof Nilsson och Halvard Nilsson skulle behålla hemmanet och utlösa sina sex syskon. Hans Ivarssons moder Marit Nilsdotter skulle utlösas av Olof men hon blev kvar på sin lott. Eftersom överenskommelsen ej blivit lagfäst, får kärandena rätt till sitt mö- derne, och de andra får var sin 1/3 av resten. 1693 vt
"...samt Holmbyborna Bengt Persson, Nils Nilsson och Olof Björnsson..." 1694 ht


Gode män skall värdera den jord i Backa som Nils Nilsson i Holmby och Nils Jonsson i Backa äger tillsammans. 1696 vt
1610 finns i Holmby: Nils Hjonelagslängden för Värmland 1610

Finns i Holmby enligt mantalslängd 1641 Per Eriksson Nils Persson - gammal

Källor

1) Fryksdals härads domböcker


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630 Partnern 1305 Brita föds 1630
1630 Födelse 1630 Holmby, Sunne, Värmlands län
1662 Sonen 652 Nils Nilsson föds 1662 Finsvik, Säbrå, Västernorrlands län
1701 Barnbarnet 326 Per Nilsson föds 1701-12-10 Säbrå, Västernorrlands län
1736 Barnbarnet 326 Per Nilsson dör 1736-08-24 Finsvik, Säbrå, Västernorrlands län [1]
1737 Sonen 652 Nils Nilsson dör 1737-04-13 Finsvik, Säbrå, Västernorrlands län [2]

Källor

[1]Säbrå C/1 (1722-1756)
  
[2]Säbrå A I/1 (1727-1742) s.83