Personakt Antavla

6504 Jonas Nilsson

Blev ca 75 år.

Far:13008 Nils Jonsson (1572 - 1636)
Mor:13009 Kristin Eriksdotter (1580? - 1640)

Född:omkring 1600 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län.Geni: Peter Bay
Död:1675 Huvudsjöberget, Galasjö, Anundsjö, Västernorrlands län. Dog av avrättad för tidelag.Geni: Peter Bay

Barn med 6505 Anna Persdotter (1599 - 1678)

Barn:
3252 Nils Jonsson (1627 - 1718)

Noteringar

Geni: Peter Bay
------

Barn:
* Per
* Karin
-----
Jonn var skrivern som bonde på Norrmesunda 4:1 åren 1626-1668 och var nämndeman 1634-1639. Vid boskapsräkningen 1630 hade han 1 häst, 9 Kiör, 2 qwiger, 12 får, 7 getter och 3 swin, alltså en ganska stor besättning. Jonn var gift med Anna.

Vid hösttinget 1667 anklagades Norrmesunda byamän "af Nörböhles byamänn, att dhe hafwa uthslefft Eldhen ifrån dheras Swedielandh och förbrändt dheras shough, som dhe icke

undfalla kundhe." Norrmesunda byamän fick "wedergiälla skogsägarnas halfwa skadan och därtill böta 20dlr."

Den 25 augusti 1675 "Stältes för Rätten en bonde Joen Nilsson i Normiösiöö 75 åhr gammal ... för thet han har bedrifwit tijdelag med boskap och annat Oskiäligt Creatur, then en

Pijga Kirstin be[nämn]d, ... nu uppenbarat hafwer och sagt, som Pastor loci ... wittnadhe, att hon för sitt samwett skull, thet icke kundhe förtijga, att för 6 åhr sedan, thå hon tiänt hoos Pehr Jonss j Normiösiö, be[mäl]te Joen Nilsson i Fähuuset hafwer tijdelag medh en Koo Räsia bemält, men han då för tijden öfr:talat henne att tijga ... " [pigan Kerstin var förmodligen den samma som sonen hade ihop det med 1663-64].

Joen Nilsson tillfrågades ... Och ickie neka Kundhe, att thå han en Poijke om sina 12. eller 14. åhr war och wallade j Skougen sin faders boskap, hadhe han första gången Tijdelag medh en Koo hans fadher tillhörigh. Sedan på samma tijdh en annan gång, bedref han dhen wederstyggeliga giärningen medh en Rheen som Lapparne bundit hafwer ... wid Båthuuset nedhan för hans fadhers gårdh ... bekiändhe han, att han för 6 åhr sedan ... haft tijdelag med sin Sohns Koo Räsia thå Pijgan Kirstin honom i fähuset öfwerkom och han henne Pijgan medh 24 d. Kmt nedtystade ...

Thå tygadhe på honom Pastor, att han ... under sitt fängelse, frijwilligt och otwungen, hafwer bekiändt, att ifrån den tijden han för 60 åhr sedhan ... han bedrifuit den Wedherstyggeliga giefulsgerningen medh boskap so offta tillfälle haar gifwits, att han thet intet minss, thet samma wittnadhe och hans egen hustro Anna 76 åhr gammal, att hon så af honom hafwer hördt ... blef han ... till föllie af Gudz och Wärldzligh Lagh: Levit 20 Cap: och thet 14 Cap ... LandzL: dömbdh till döden ..."

Målet överlämnades till Hovrätten. Dennas beslut har inte kunnat återfinnas. Troligen avrättades han samma år 1675.

Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 449

Kan han ha avrättats vid Galasjö avrättningsplats på Huvsjöberget 1675?

Det finns en sjö vid Galasjö som påminner om avrättningarna Huvsjön, kastade dom skallarna i sjön efter halshuggningarna?

Jonn Nilsson

1600-1675

Bonde. Född 1600 i Norrmesunda, Anundsjö (Y). Bonde Norrmesunda 4:1 mellan 1626 och 1668 i Anundsjö (Y). Död 1675 i Norrmesunda, Anundsjö (Y).

Gifte och barn

Gift

Anna . Född.

Nils Jonsson. Född 1627 i Norrmesunda, Anundsjö (Y). Död 1718-07-13 i Västerfannbyn, Anundsjö (Y).

orpi.se/ana/000/0000/587.htm

Källa: Kråken 12


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1600? Födelse omkring 1600 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1627 Sonen 3252 Nils Jonsson föds 1627 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1636 Fadern 13008 Nils Jonsson dör 1636 Norrmessunda 4:1, Anundsjö, Västernorrlands län
1640 Modern 13009 Kristin Eriksdotter dör 1640
1675 Död 1675 Huvudsjöberget, Galasjö, Anundsjö, Västernorrlands län